Prawo do odstąpienia od umowy

Opublikowano:

Prawo do odstąpienia od umowy kupna na odległość

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (art. 22¹ ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny).

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W tym celu proszę wypełnić i przesłać Druk Zwrotu dostępny na naszej stronie.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez druk zwrotu towaru wysłany poczta elektroniczną na adres e-mail sklep@e-lektryczne.pl dzwoniąc na numer (+48) 571 268 712 lub dołączając druk zwrotu do przesyłki.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrot płatności dokonywany jest wyłącznie na konto bankowe wskazane przez konsumenta (klienta) w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy kupna. Druk zwrotu. 

Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo produkt przed upływem terminu 14 dni na adres: Elkond Sp. z o.o. ul. Handlowa 6c 15-399 Białystok z dopiskiem: Sklep internetowy zwrot.

 

Do pobrania: