Szukaj
Produkty
REGULAMIN


Regulamin dla zamówień złożonych od 25.12.2014r.
www.grupaelektro.pl
 


Sklep internetowy, działający pod adresem www.e-lektryczne.pl, prowadzony jest przez Hurtownię Materiałów Elektrycznych ELKOND sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy 15-399) przy ul. Handlowej 6C, NIP 542-300-22-85, Regon 
200078668, zarejestrowany w Białymstoku, KRS0000255577.

 

Więcej informacji w zakładce „O firmie”. 

 

REGULAMIN ZAKUPÓW

 

1. Sklep internetowy e-lektryczne.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet wyłącznie na terenie Polski i dalej jest zwany eSklepem.

 

2. Aby dokonać zakupu należy zarejestrować się w systemie eSklepu (utworzone zostanie indywidualne konto użytkownika zabezpieczone hasłem) lub dokonać zakupów jednorazowych bez konieczności tworzenia konta użytkownika. W obu przypadkach należy podać dane do faktury, adres wysyłki, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail w celu potwierdzenia zamówienia.

 

3. Poprzez zarejestrowanie lub wybór zakupów jednorazowych bez konieczności rejestracji, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 803 z póź. zm.

 

Stosownie do art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, dane Klienta wpisane w formularzu osobowym zostają wprowadzone do bazy danych sklepu www.e-lektryczne.pl. Administratorem tych danych jest firma ELKOND sp z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Handlowej 6C. Baza danych sklepu www.e-lektryczne.pl została stworzona wyłącznie w celu realizacji zamówień Klientów i nie jest udostępniana innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo do weryfikacji swoich danych.

 

4. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania, oraz likwidacji konta użytkownika.

 

5. Uaktywnienie konta Klienta zarejestrowanego następuje po zatwierdzeniu automatycznego potwierdzenia wysłanego e-mailem.

 

6. Konto użytkownika jest własnością eSklepu i może zostać usunięte bez podania przyczyny.

 

7. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez e-Sklep są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego www.e-lektryczne.pl w chwili składania zamówienia.

 

8. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu są cenami brutto (z podatkiem VAT), cena netto jest widoczna w karcie każdego towaru w zakładce „Cechy towaru”. Wszystkie ceny są wyrażone w polskich złotych (PLN).

 

9. Produkty znajdujące się w ofercie eSklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.

 

10. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn.

 

11. Klientem eSklepu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, fizyczna lub prawna niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą czy nie.

 

12. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 

13. Składanie zamówienia jest realizowane poprzez wypełnienie wirtualnego koszyka, w procesie tym eSklep udziela Klientowi wyczerpujących i jasnych informacji dotyczących:

- przedmiotu zamówienia, jego opisu i właściwości,

- łącznej ceny obejmującej cenę towaru wraz z kosztami, w tym kosztami dostawy oraz sposobu i terminu zapłaty,

- sposobu i terminu dostawy

- danych eSklepu obejmujących nazwę, adres, wskazanie Sądu prowadzącego akta rejestrowe, numer KRS, NIP

- sposobu komunikowania się z Klientem poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu i faksu, służących do realizacji zamówienia i ewentualnych reklamacji,    

- procedury rozpatrywania reklamacji.

 

14. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczny e-mail zwrotny potwierdzający fakt złożenia zamówienia oraz jego specyfikację. Zamówienie zostaje przyjęte w momencie wysłania przez osobę odpowiedzialną za obsługę eSklepu statusu potwierdzenia przyjęcia zamówienia sdo realizacji. Wysłanie statusu jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a firmą ELKOND sp. z o.o. - właścicielem eSklepu. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w statusie. Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

 

15, Jeżeli Klient wybierze formę płatności „Przedpłata” to dopiero w momencie potwierdzenia wpłaty na konto firmy, sklep przystąpi do wysyłki zamówionego asortymentu.

 

16. W niektórych przypadkach eSklep może skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności.

 

17.  Zamówienia, z wybraną formą płatności "Przedpłata", z której wpływ środków nie zostanie odnotowany przez firmę ELKOND Sp. Z o.o. w ciągu 14dni mogą zostać anulowane o czym klient zostanie poinformowany.

 

18. Firma ELKOND Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnych zamówień w momencie wystąpienia braków magazynowych po uprzednim powiadomieniu klienta.

 

19. O brakach towarowych lub ewentualnych problemach związanych z realizacją zamówienia Klient powiadamiany jest najszybciej jak to możliwe.

 

20. Wprowadzenie do koszyka wybranego towaru nie jest równoznaczne z jego zakupem.

 

21.  Towar znajdujący się w koszyku Klienta do momentu zakończenia procesu zamawiania pozostaje wyłączną własnością sklepu.

 

22. Sklep internetowy preferuje następujące formy płatności:


- przelew na konto firmy:

 

Elkond Sp. z o.o.

ul. Handlowa 6C

15-399 Białystok

NIP 542-30-02-285

Numer konta bankowego: 

BANK ZACHODNI WBK S.A.

22 1500 1083 1210 8010 0098 0000


Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia.


- za pobraniem płatność gotówką u kuriera.23. Termin dostawy zamówionych towarów zależy od jego dostępności, o której Klient jest poinformowany przy akceptacji zamówienia (zmiany statusu). Najczęściej zamówienia realizowane są w 2 do7 dni od momentu złożenia zamówienia.


24. Zamówione towary będą dostarczane poprzez przedstawiciela firmy spedycyjnej.


25. Koszt przesyłki zamówień poniżej 1000zł brutto (z podatkiem VAT) pokrywany jest przez zamawiającego. Wynosi on 15zł brutto (z podatkiem VAT) dla zamówienia z przedpłatą i 20zł brutto (z podatkiem VAT) dla zamówień wysyłanych za pobraniem - niezależnie od ilości zamawianego towaru. Dla zamówień na łączną kwotę powyżej 1000zł brutto (z podatkiem VAT) zamówienia wysyłane są na koszt eSklepu.


26. W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość po podpisaniu dokumentu odbioru. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody (max. 10 dni od odebrania paczki). Stanowi to podstawę do uznania reklamacji.


27. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.


28. Do każdego wysłanego zamówienia dołączany jest dowód dostawy w formie listu przewozowego wraz z dołączonym rachunkiem/specyfikacją (chyba że Klient w czasie składania zamówienia wyrazi wolę otrzymania faktury VAT poprzez zaznaczenie takiej opcji na jednej z podstron sklepu). Rachunek bądź Faktura VAT wystawiane są tuż przed przekazaniem artykułów do wysyłki.


29. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za obsługę eSklepu telefonicznie 509 035 736  lub drogą elektroniczną na adres artur.renda@elkond.com.pl . Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia w formie spisanego przez kuriera protokołu. W przypadku, gdy Przewoźnik odmówi podpisania protokołu, nie należy przyjmować ani kwitować przesyłki i niezwłocznie skontaktować się z eSklepem.


30. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.


31. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (ustawa ta nie dotyczy podmiotów gospodarczych) konsument ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest złożyć oświadczenie z użyciem formularza FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (naciśnij prawy przycisk myszy na podświetlony tekst i kliknij w zapisz plik jako żeby zapisać plik formularza na dysku).  O chęci zwrotu towaru należy poinformować osobę odpowiedzialną za obsługę eSklepu, która udzieli informacji o adresie zwrotu towaru. Towar należy zaopatrzyć w KOPIĘ DOKUMENTU SPRZEDAŻY. Firma ELKOND Sp. Z o.o. gwarantuje zwrot wszystkich dokonanych przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, kiedy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, eSklep zwraca konsumentowi wyłącznie koszt najtańszego sposobu dostawy. Należna kwota zostanie zwrócona przelewem na konto bankowe w formie przelewu.


32. Zwrotom nie podlegają towary wyprodukowane  na zamówienie klienta oraz źródła światła.


33. Zwrot towaru odbywa się tylko i wyłącznie na koszt Klienta.


34.  Klient zobowiązuję się, aby zwracany przez niego towar był zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu.


35. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta, zgodnie z pkt. II podpkt. 3 i 4 (źródła światła nie podlegają reklamacji). Dbamy o to, aby nasze towary były najwyższej jakości, ale może się zdarzyć, że po otrzymaniu towaru wykryją Państwo w nim jakieś wady techniczne. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z firmą ELKOND Sp. z o.o.. podając numer zamówienia w celu

- omówienia sposobu wymiany na produkt pełnowartościowy,

- zamiany za zgodą Klienta na inny lub, jeśli nie będzie takiej możliwości,

- zwrotu pieniędzy.


36. Koszt przesyłki uznanej reklamacji ponosi eSklep.


37. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z deklaracją, że Klient zapoznał się z regulaminem Sklepu, w pełni akceptuje jego warunki i wyraża zgodę na udzielenie mu wszelkich informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub systemu internetowego składania zamówień.


38. Dołożyliśmy starań, by informacje zawarte na stronach sklepu były zgodne z prawdą i aktualne, jednak informacje te nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Istnieje jedynie niewielkie prawdopodobieństwo, że opisy umieszczone na stronach sklepu lub zdjęcia (a w szczególności kolory oferowanych produktów) mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu w rzeczywistości.


39. Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich instrukcjach obsługi i zastosowania. Firma ELKOND Sp. z o.o. nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu użytkowania oferowanych przez nas towarów.


40. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancyjnych udzielonych przez producenta, dystrybutora lub importera danego towaru.


41. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od tego dnia.


42. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827).


Regulamin dla zamówień złożonych do 24.12.2014r.
 

 

Sklep internetowy, działający pod adresem www.e-lektryczne.pl, prowadzony jest przez ELKOND sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy 15-399) przy ul. Handlowej 6C, NIP 542-300-22-85, Regon 200078668, zarejestrowany w Białymstoku, KRS 0000255577.

REGULAMIN ZAKUPÓW

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet wyłącznie na terenie Polski .

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.e-lektryczne.pl, a także:

- drogą mailową pod adresem: artur.renda@elkond.com.pl
- telefonicznie: 509 035 736 (codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych);
 

3. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie w formularzu osobowym numeru telefonu lub (i) adresu e-mailowego - po przyjęciu zamówienia sprzedawca może dokonać jego potwierdzenia drogą telefoniczną lub (i) poprzez e-mail. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu (pod warunkiem, iż w formularzu osobowym podał swój adres e-mailowy), a obsługa sklepu niezwłocznie przystępuje do jego realizacji.

4. Stosownie do art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, dane Klienta wpisane w formularzu osobowym zostają wprowadzone do bazy danych sklepu www.e-lektryczne.pl. Administratorem tych danych jest ELKOND sp z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Handlowej 6. Baza danych sklepu www.e-lektryczne.pl została stworzona wyłącznie w celu realizacji zamówień Klientów i nie jest udostępniana innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo do weryfikacji swoich danych.

5. Do każdej przesyłki z artykułami dołączany jest rachunek/specyfikacja (chyba że Klient w czasie składania zamówienia wyrazi wolę otrzymania faktury VAT poprzez zaznaczenie takiej opcji na jednej z podstron sklepu). Rachunek bądź Faktura VAT wystawiane są tuż przed przekazaniem artykułów do wysyłki.

6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, bądź całkowicie je anulować, o ile nie zostało jeszcze przekazane do wysyłki. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia lub decyzje o odwołaniu zamówienia można przekazać:

- drogą mailową pod adresem: artur.renda@elkond.com.pl
- telefonicznie: 509 035 736 (codziennie od 8 do 15 z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych);
 

7. Ceny wszystkich artykułów w sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

9. Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składają się: czas realizacji zamówienia i czas dostawy przesyłki (czas oczekiwania stanowi ich sumę). Ponieważ w magazynie sklepu posiadamy na stanie 80-90% artykułów z oferty przedstawionej na stronach www.e-lektryczne.pl, czas realizacji zamówienia w przypadku artykułów, których aktualnie na stanie nie posiadamy, jest ściśle uzależniony od tempa ich dostawy do naszej siedziby przez ich polskich dystrybutorów.

 Może też się zdarzyć, że część artykułów objętych zamówieniem okaże się niedostępna pomimo ich obecności w aktualnej ofercie dostawców. W takim przypadku Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Warto też pamiętać, że do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba artykułów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania tychże na te artykuły, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Czas dostawy uzależniony jest od formy wysyłki, którą Klient wybierze na podstronie "forma płatności/wysyłki" w trakcie zatwierdzania swojej transakcji w sklepie.

Zamówione artykuły na terenie Polski dostarczane są za pośrednctwem firmy kurierskiej DHL.

Aktualny cennik kosztów transportu (paczka do 30kg):

- 15 PLN - przy płatności przelewem (przedpłata)

- 20 PLN - płatność gotówką kurierowi przy odbiorze (za pobraniem)

- za zakupy powyżej 1000 PLN koszty transportu pokrywa dostawca (jeżeli waga przesyłki nie przekracza 30kg).

Zapłata za towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy kurierskiej.

Koszty transportu dopisywane są na dokumencie sprzedaży jako pozycja "Usługa tansportowa".

 Wysyłka paletą.

Istnieje również możliwość wysłania przesyłki na palecie. Koszta takiej przesyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od wagi, gabarytów oraz miejsca dostarczenia. Dopuszczalne standardowe wymiary przesyłki na palecie:

- szerokość 80cm,

- długość 120cm,

- wysokość 200cm.

 10. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- przelew bankowy na konto sklepu (przedpłata); Klienci, którzy wybiorą tę formę płatnośći, =otrzymają e-mailowe bądź telefoniczne powiadomienie o skompletowaniu przesyłki. Równocześnie zostaną poproszeni o przelanie kwoty odpowiadającej wartości przesyłki na wskazany przez nas rachunek bankowy sklepu (w tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia). Przesyłkę wyślemy po wpłynięciu pieniędzy na konto (co zazwyczaj następuje w kolejnym dniu po dokonaniu przelewu);

- gotówką: kurierowi przy odbiorze towaru (za pobraniem)

 11. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim rachunkiem/fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Środki pieniężne zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
ogranicznik obo

12. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

13. REKLAMACJE. Jeżeli po otrzymaniu przesyłki, Klient odkryje w dowolnym z przesłanych artykułów wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adresem: ELKOND sp. z o.o., ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem! Źródła światła jak również cięte kable nie podlegają reklamacji! Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć rachunek/fakturę z możliwie dokładnym opisem na odwrocie przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

14. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a ELKOND sp. z o.o. Utrwalenie zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką specyfikacji lub faktury VAT. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

15. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Zapraszamy do uważnej lektury trzech działów Pomocy, gdzie przedstawiliśmy dodatkowe szczegóły dotyczące struktury i działania sklepu oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta – tel.085 740 41 82 w.32 w godz. 8.00-15.00(codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych);


      
Zaloguj się

Kontakt
501 547 663 501 547 663
Napisz wiadomość Napisz wiadomość

  • * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Nasz kurier


15zł - przedpłata - na konto

20zł - za pobraniem - płatne u kuriera

0zł - transport gratis dla zamówień powyżej 1000zł

0zł - odbiór własny w Białymstoku 
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®